Polish translation for commands / Polskie tłumaczenie dla komend

EN:
Hi all, just thought I’ll share my “custom” folder with translated commands in Polish.
There are all files copied from “english” folder and translated into Polish with exception of games-random.js that is only partially translated for obvious reasons.
ALWAYS MAKE A BACKUP OF YOUR CURRENT FILES BEFORE COPYING THOSE ONES!
Just copy custom folder form the zip file to /scripts/lang/ folder. Bear in mind that this will overwrite any files you may already have there.
I would like to translate whole bot including Control Panel eventually but need to know it better and get some more time.
For more details read READMEPL file.

PL:
Cześć wszystkim, pomyślałem, że udostępnię mój katalog “custom” z przetłumaczonymi komendami na język polski.
Wszystkie pliki zostały skopiowane z folderu „angielskiego” i przetłumaczone na język polski, z wyjątkiem games-random.js, który jest przetłumaczony tylko częściowo, z oczywistych powodów.
ZAWSZE ZRÓB KOPIE ZAPASOWE SWOICH PLIKÓW PRZED KOPIOWANIEM NOWYCH!
Wystarczy skopiować folder "CUSTOM’ z pliku zip do folderu / scripts/lang/. Pamiętaj, że to zastępuje wszystkie pliki, które już tam być może masz!!
Chciałbym docelowo przetłumaczyć całego bota, w tym Panel Sterowania, ale muszę poznać pliki bardziej i mieć więcej czasu.
Więcej info znajdziesz w pliku READMEPL.

Download